Rettsdata sitt innhold, ayfie sin teknologi

Gyldendal Rettsdata og ayfie går sammen for å vise hvordan man kan kombinere interne og eksterne kilder mer effektivt. Vi ønsker at du tar del i vår workshop på TechTorget for å se hvordan samarbeidet kan hjelpe jurister i sine arbeidsprosesser ved å:

- Kombinere intern kunnskap med oppdaterte rettskilder
- Fange opp relevante data og lovreferanser
- Sette innhold i kontekst av det brukeren ser etter

Det er et begrenset antall plasser så meld deg på nå for å sikre plass.

Workshops

  • Kl. 16:00 - 16:30 (1)
  • Kl. 17:00 - 17:30 (2)
  • Kl. 18:00 - 18:30 (3)

Location

Gyldendalhuset
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Kl. 15:00-19:00

 

 

 

Påmelding

 

Loading form...