<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Dataen din hviler i lukkede hvelv

Ayfie henter den ut for deg

Få tilgang til alle dokumenter på tvers av datasiloer, applikasjoner og systemer. Finn kunnskap gjennom indeksert og filtrert dokumentsøk. Lag notater og markeringer, uten å endre originaldokumentet. Beskytt sensitiv informasjon, overhold GDPR og beregn risiko.

Alt i én og samme plattform - for én kilde til all din kunnskap.

 

Om teknologien

 

Ayfies teknologi består av et unikt rammeverk basert på lingvistikk kombinert med kunstig intelligens.

 

Universell indeks

Ayfies kjerneprodukter, Locator og Supervisor, er bygget på indeksering.

Den universelle indeksen er en kraftull løsning som kobler all data fra ulike databaser, apper og systemer, og gjør det lett tilgjengelig for brukeren - uten å kreve separate innlogginger fra flere plattformer.

Koble deg på data fra kildene du trenger, via konnektorer til indeksen. Dataen indekseres slik at all data, også metadata og ustrukturert data, vil bli tatt opp og utnyttet på korrekt måte.

Det finnes over 60 konnektorer allerede klare til bruk med denne indeksen, og nye konnektorer opprettes kontinuerlig av vårt team. Dersom du trenger en konnektor vi ikke allerede har, kan vi bistå ved spesielle etterspørsler.

Ayfie kan jobbe med nesten all standard software for informasjonhåndtering, fra CRM-systemer til skybasert nettlagring.

Løsningen tilbyr en strømlinjeformet måte å integrere flere systemer og databaser. 

Connect your data with Ayfie

Konnektorer

En konnektor kobler ting sammen. I vår teknologi lager vi konnektorer som trekker ut dataen fra en kilde, og kobler den til et annet sted, for å gi deg tilgang til data på tvers.

Tilgang til mye data fra ett sted gjør det enklere å utføre analyser basert på større mengder data i plattformen. 

Konnektorene er også koblet opp mot rettighetsstyring i kilden, slik at du ikke trenger bekymre deg for at brukere får tilgang til informasjon de ikke skal.

Vi tilbyr over 60+ forhåndsbygde konnektorer til de mest brukte dokumenthåndteringssystemer og apper. Hvis du trenger en konnektor vi ikke allerede har, kan vi bygge den.

I videoen ser du våre programmerere bygge noen av konnektorene. Kult, eller hva?

 

HubSpot Video

 

OCR-teknologi

All koblet data blir konvertert av en innebygd motor for optisk tegngjenkjenning, Optical Character Recognition (OCR).

OCR- teknologi gjenkjenner og konverterer tekstfiler, dataark og andre former for strukturerte data, samt "skjult" tekst i bilde- og PDF-filer, så vel som scannede dokumenter.

All data konverteres til ren tekst som krever mindre lagringsplass, og gjør det mulig å finne det du søker etter.

Speiling

Den universale indeksen er et speil av ditt datalandskap og dokumenter. 

Indeksen leser kontinuerlig over alle dine tilkoblede datakilder, og både fjerner og tillegger umiddelbart eventuell data som har blitt fjernet eller skapt fra originalkilden, alt i direkte tid.

Dette betyr at du aldri vil finne data i Ayfies løsning som du ikke eksisterer i den tilkoblede kilden. Dette speiler samtidig mappestruktrer, slik at du enkelt kan finpusse søket ditt, og finne det du leter etter.

Brukerrettigheter & sikkerhet

I enhver bedrift finnes det alltid noen dokumenter som skal holdes lukkede innad i enkelte avdelinger, av ulike årsaker.

Ayfies løsning er koblet til deres Identity and Access management solution, som for eksempel Active Directory, for å sørge for at brukere ikke vil finne data de ikke har tilgang til i originalkilden. 

På denne måten får bedriften trygg brukerrettighet og sikkerhet, kan beskytte sensitiv og personlig data, samt enkelt beregne risiko og overholde GDPR.

Smart Refiners

Med Ayfie Smart Refiners introduserer vi smarte filtre som lærer fra deg. Gi vår AI-assistent noen eksempler på hva du leter etter og ta deg en kaffepause - når du kommer tilbake vil du enkelt kunne finne nåla i høystakken.

Det er lett å forstå tilbakemeldingene fra AI- assistenten din, og om den trenger flere eksempler for å forstå hva du mener, hjelper den deg finne dem. Vi har også et utvalg assistenter som er klare til bruk uten opplæring, som allerede har vist seg verdifulle i blant annet kommune og juridiske organisasjoner.

Når Smart Refiners tilpasses dine data, søker vi gjennom et bredt utvalg av maskinglæringsalgoritmer for å sikre at du finner det du leter etter. Dette skjer automatisk. 

Det beste med det hele? Du trenger ikke å være en Data Scientist for å bruke Smart Refiners.

image (1)

 

Se løsningenProdukter