<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
ayfir-1
GENERATIV AI - STARTERPACK

Kom i gang med Generativ AI

Ayfie, i samarbeid med Capgemini tilbyr, en "starter pack" som hjelper din virksomhet å komme i gang på din reise med AI på en trygg og raskt måte. 

Capgemini gir deg den nødvendige veiledningen for å starte din AI-reise.

 Ayife gir deg Personalig Assistent som er trygg, sikker, tilpasset GDPR, og kan implementeres både i din egen Microsoft-infrastruktur eller som en SaaS-løsning hos oss.

AI Starter-pack

90k + 90k

Rådgiving Capgemini 90k + Ayfie lisens ubegrenset 90k


  • Ayfie Personlig Assistent En programvare som gjør at du kan trygt og sikkert kan jobbe med generativ AI på din bedrifts data.
  • Kartlegging: Identifisering av områder i din organisasjon hvor generativ AI kan skape størst verdi. Her vil du sitte igjen med en liste over gode ideer som kan settes i produksjon, i tillegg til den som blir satt i produksjon.
  • Opplæring: Tilpasset opplæringsprogram som gir utvalgte ansatte ferdighetene til å identifisere og verifisere hvilke prosesser generativ AI skaper størst verdi i sin rolle
  • Pilotprosjekt til produksjon: Den beste ideen fra kartleggingsfasen blir implementert i din organisasjon. Dette er en investering som vil kaste av seg lenge etter avslutning av prosjektet og vil være en inspirerende intern suksesshistorie for bruk av GenAI
  • Veien videre: Strategisk veiledning og en konkret plan for å skalere AI-bruken i din organisasjon, slik at du kan fortsette å høste fordelene av teknologien og fremme kontinuerlig vekst og innovasjon.

Din AI reise starter her.

 Vi kombinerer avansert teknologi med ekspertrådgiving for å hjelpe til å realisere AI-potensialet i din virksomhet. Du får en skreddersydd løsning som identifiserer og implementerer generativ AI der det skaper størst verdi. 

Ayfie - Gen AI startpakke

Et program designet for å hjelpe din virksomhet med å raskt komme i gang og å utnytte potensialet i generativ AI. 

Kartleging

Vi hjelper deg med å finne de områdene i din bedrift hvor generativ AI kan skape størst verdi. Du får en prioritert liste med konkrete forslag til bruksområder.

Opplæring

Ansatte får grundig opplæring i hvordan de kan identifisere og nominere prosesser der generativ AI vil være mest nyttig. Dette gir dem kompetansen til å evaluere og utnytte teknologien effektivt.

Pilotprosjekt

Vi velger noen av de identifiserte prosessene og gjennomfører et pilotprosjekt ved hjelp av Ayfie sin AI-løsning. Dette inkluderer kontinuerlige justeringer for å maksimere verdien av implementeringen.

Veien videre

Vi utarbeider en veiledning for hvordan AI kan brukes videre i virksomheten for kontinuerlig vekst og innovasjon. Du får en konkret plan for å skalere AI-bruken og fortsette å høste fordelene.Ai løsning - trygg og enkelt

Med vår AI-løsning kan din virksomhet dra full nytte av generativ AI på egne dokumenter, på en trygg og sikker måte. Vi tilbyr en løsning som er enkel å bruke og som alle i virksomheten kan dra nytte av fra dag én.

Frame 1739

Med 15 års erfaring i å koble oss til interne datakilder, gjør vi informasjon lett tilgjengelig samtidig som vi respekterer selskapets sikkerhetspolicies og tilgangsstyring. Vi sørger for at dataene dine er beskyttet og ikke kommer på avveie.

1111-1

Automatiser repetitive oppgaver

La AI håndtere rutineoppgaver som dokumentbehandling og dataanalyse, slik at dine ansatte kan fokusere på mer strategiske oppgaver.

Forbedre beslutningstaking

Generativ AI kan gi innsikt og anbefalinger basert på store mengder data, noe som hjelper ledere med å ta bedre beslutninger raskere.

Øk produktiviteten

Med AI-assistenter kan medarbeidere få hjelp til å skrive rapporter, lage presentasjoner og utføre komplekse analyser på en brøkdel av tiden.

Tilpasset kundeopplevelse

Bruk AI til å kommunisere med kundene. Bruk den samme teknologien til å analysere kundedata for økt kundetilfredsheten og lojaliteten.

Personlig Assistent

Ayfie Personal Assistant er en avansert AI-løsning som effektivt analyserer og forstår dine interne dokumenter. Den bringer verdifull innsikt og automatisere arbeidsoppgaver.  Assistentens mange bruksområder bidrar til økt produktivitet og kvalitet i arbeidet ditt.

En AI-løsning klar til bruk
Med Ayfie kan din virksomhet ta i bruk AI umiddelbart, uten å bruke tid og ressurser på å utvikle egne løsninger. Vår løsning er ferdig konfigurert og krever ingen ekstra ressurser til vedlikehold og videreutvikling – det tar vi oss av. Velg vår løsning og start din AI-reise nå, ikke om 12 måneder.

Frame 1321316112-1

Last opp filer

Du kan enkelt laste opp de filene du trenger, og ha full kontroll over datagrunnlaget for dine resultater. Dette sikrer at du unngår misforståelser og feil.

Du kan være trygg på at du arbeider med relevant og pålitelig data, noe som er essensielt for kvaliteten på dine prosjekter og beslutninger.

ff
Frame 1321316113-Jun-26-2024-01-47-30-2919-PM

Resultater du kan stole på

Med Ayfie Personal Assistant kan du være trygg på at resultatene du oppnår er av høyeste kvalitet. Vår avansert teknologi og strenge datasikkerhetsprotokoller sikrer at all informasjon behandles med nøyaktighet og konfidensialitet.

Vi forstår viktigheten av pålitelig data i dine prosjekter og beslutninger, og derfor er assistenten designet for å levere resultater du kan stole på. Du er i kontroll om resultater skal basere seg på generell kompetanse eller valgte dokumenter.

Instruksjoner

Instruksjoner er et kraftig verktøy som gir brukerne muligheten til å skreddersy resultatene etter deres spesifikke behov og preferanser. Ved å gi detaljerte instruksjoner kan du beskrive hvordan oppgaver skal utføres, og sikre at assistenten følger dine ønsker og krav. Dette kan sammenlignes med en stillingsinstruks eller en oppgavebeskrivelse for en personlig assistent.

Med klare og presise instruksjoner kan du sikre at assistenten utfører oppgavene nøyaktig slik du ønsker, på den måten du foretrekker, og med det resultatet du forventer. Instruksjonene kan også inkludere beskrivelser av rollen og konteksten, slik at assistenten kan svare som en spesifikk rolle og med en dypere forståelse av oppgavene som skal løses. Dette fører til mer nøyaktige og relevante svar, noe som igjen forbedrer brukeropplevelsen betydelig.

Frame 1321316116-2

Spar tid der det teller

BRUKERHISTORIE

Redd Barna Norge har implementert Ayfie Personal Assistant for å effektivisere arbeidet for sine ansatte. Organisasjonen har oppnådd betydelige forbedringer i arbeidsflyten og produktiviteten. 

Personal Assistant hjelper ansatte med å håndtere store mengder informasjon raskt og nøyaktig, noe som frigjør tid og ressurser til å fokusere på deres kjerneoppgaver – å beskytte barns rettigheter globalt .

Lær mer om Ayfie Personal Assistant 

Start din AI reise med oss

Trygt og enkelt.